مهر: ارائه خدمات بیهوشی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی سراسر کشور، امروز به‌صورت رایگان انجام خواهد شد. متخصصان بیهوشی تصمیم گرفته‌اند در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور ۹۶، خدمات بیهوشی به بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را رایگان ارائه بدهند. بر همین اساس، از بامداد یکشنبه هر بیماری که وارد اتاق عمل می‌شود، تعرفه بیهوشی او رایگان محاسبه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این خدمات تنها در بیمارستان‌های دولتی نبوده و متخصصان بیهوشی در بخش‌خصوصی هم به کمپین خدمات رایگان بیهوشی پیوسته‌اند. به‌طوری‌که در تهران، این اقدام در چند بیمارستان خصوصی صورت گرفته است. براساس آنچه متخصصان بیهوشی عنوان کرده‌اند، این اقدام در راستای ارج نهادن به حقوق مردم و بیماران صورت می‌گیرد.