گمرک ایران خبر واردات ۱۸۱ تن تله‌موش به کشور در چهار ماه نخست امسال را که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، تکذیب کرد. براساس بررسی‌های به‌عمل آمده در جداول تعرفه‌ای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، کالایی با عنوان «تله‌موش» در این جداول وجود ندارد و بنابراین آمار ارائه شده ازسوی برخی رسانه‌ها درباره واردات تله‌موش نادرست است. گمرک ایران در توضیحات بیشتر اعلام کرد، در چهارماه نخست امسال مواد شیمیایی خاصی با عنوان «کارت یا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمی برای از بین بردن حشرات، جونده‌ها، آفات و ...» وارد کشور شده است. کاربرد این کالا همان‌طور که در توضیحات تعرفه‌ای هم آمده برای از بین بردن انواع حشرات، جونده‌ها، آفات و... است که احتمال دارد به‌عنوان چسب موش هم مورد استفاده قرار گیرد.