ایرنا: در پی طرح برخی ادعاها و شایعات در روزهای اخیر در رسانه‌ها به‌ویژه فضای مجازی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر عدم مداخله در امور داخلی باشگاه‌های ورزشی و تکذیب این دست از ادعاها اعلام کرد: اساسا دخالت در امور داخلی باشگاه‌های ورزشی هیچ سنخیتی با شرح وظایف این دفتر ندارد. این دفتر همچنین تاکید کرد: این دفتر در چارچوب سیاست اصولی دولت حمایت از بخش ورزش کشور و رشته‌های ورزشی مختلف را وظیفه خود می‌داند و در این راستا از هیچ‌گونه کمکی دریغ نخواهد کرد.