مدیر کل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران تغییر سال پایه شاخص‌های اقتصادی را از ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ اعلام کرد. جواد حسین‌زاده در گفت‌وگو با «ایرنا» علت تغییر نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را به دلیل تغییر سال پایه اعلام کرد و افزود: «نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت براساس سال پایه ۱۳۷۶ معادل ۳/ ۸ و بدون نفت ۳/ ۶ درصد بود.»

حسین‌زاده گفت: «هم اکنون با تغییر سال پایه نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱/ ۱۱ و بدون احتساب نفت ۴/ ۶ درصد است.»

امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران پیش‌تر اعلام کرده بود: «پیش‌بینی ما این است که با واحد شدن سال پایه آمار، تفاوت‌های آماری که اکنون میان اعداد و ارقام مربوط به تورم و رشد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد، کمتر شود، اما نمی‌توانیم بگوییم این اعداد و ارقام واحد خواهند شد؛ چرا که همچنان برخی تفاوت‌های کارشناسی و طبیعتا برخی تفاوت‌های نمونه‌گیری وجود دارد.»

حسابداران ملی، یک سال مشخص را که به آن سال پایه گفته می‌شود انتخاب کرده و قیمت‌های آن سال را مبنای ارزش‌گذاری مقدار تولید سال‌های دیگر قرار می‌دهند. به‌منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است سال پایه در فواصل چند سال تغییر کند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به‌عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال ۱۳۳۸، تاکنون نتایج بر اساس سال‌های پایه ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ منتشر شده است.