تسنیم نوشت: پیرترین کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سیدمصطفی هاشمی‌طبا با ۷۱ سال سن و محمدباقر قالیباف با ۵۶ سال سن جوان‌ترین نامزدهای ریاست‌جمهوری هستند. براساس این گزارش، در لیست مسن‌ترین نامزدها پس از هاشمی‌طبا، به ترتیب سیدمصطفی میرسلیم با ۷۰ سال و حسن روحانی با ۶۹ سال سن قرار دارند. همچنین در لیست جوان‌ترین‌ها پس از قالیباف، سیدابراهیم رئیسی با ۵۷ سال و اسحاق جهانگیری با ۶۰ سال سن قرار گرفته‌اند.