باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۲۴۵ تن تلفن همراه به ارزش دلاری ۱۰۲ میلیون دلار و ارزش ریالی ۳۱۳ میلیارد تومان وارد کشور شده است. در این بین امارات با صادرات هزار و ۹۷ تن و ۹۲۴ کیلوگرم تلفن همراه به کشور با ارزش دلاری ۸/ ۴۵ میلیون دلار در رتبه اول و پس از آن جمهوری کره با صادرات ۸۷ تن و ۲۹۴ کیلوگرم به ارزش دلاری ۳/ ۴۵ میلیون دلار در رده دوم قرار دارد. با توجه به آمار موجود می‌توان دریافت که هرکیلو گوشی هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان دارد.