عصر ایران نوشت: معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از معاون خود خواست تا در صورت تمایل «سیدمحمد باختر» سرباز مریوانی، نسبت به استخدام وی در سازمان اقدام شود.سرباز مریوانی روز شنبه ۲۷ آذرماه برای نجات جان سگی گرفتار در سیم‌های خاردار و بر اثر انفجار مین در محوطه، پای راست خود را از دست داد.