تسنیم: ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق با ابراز تعجب از حساسیت مربوط به حضور سردار قاسم سلیمانی در عراق گفت: «در عراق ده‌ها مشاور آمریکایی، کانادایی و انگلیسی و نیز از کشورهای دیگر حضور دارند.» ابراهیم جعفری در مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر افزود: «نقش او از ارائه مشاوره به نیروهای نظامی در جنگ علیه داعش فراتر نمی‌رود.» او با تاکید بر اینکه کمک گرفتن عراق از مشاوران خارجی موضوعی پنهانی نبوده و بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: «چرا این‌همه حساسیت در قبال یک مشاور ایرانی وجود دارد در حالی که در عراق ده‌ها مشاور از کشورهای مختلف حضور دارند؟»