روز گذشته خبری در فضای مجازی با این مضمون دست به دست شد که بانک جهانی اعلام کرده اقتصاد ایران با دلار ۵ هزار تومانی ورشکست می‌شود.این خبر برای جلب مخاطب این ادعا را مطرح کرده بود که بانک جهانی قبلا نیز پیش‌بینی کرده بود نرخ دلار در ایران آذر ماه ۴ هزار تومان می‌شود.این در حالی است که تمامی جست و جو و بررسی‌ها صحت چنین خبری را تایید نمی‌کند. آخرین گزارش بانک جهانی مربوط به پیش‌بینی روندهای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ بود که اتفاقا چشم‌اندازی با ثبات از آن ارائه کرده بود. نکته دیگر آنکه اگرچه نهادهای بین المللی به‌صورت دوره ای گزارش‌های تخصصی از وضعیت اقتصادی کشورها منتشر می کنند اما نه در مورد ایران و نه در مورد هیچ کشور دیگری چنین ارزیابی‌هایی ارائه نمی دهند. نهادهای تخصصی شاخص‌ها را پیش‌بینی می‌کنند و گاهی برای بهبود وضعیت، رهنمودهایی را ارائه می کنند اما به مسائلی که از آنها سوءاستفاده سیاسی صورت گیرد مانند اصطلاح نامفهوم ورشکستگی اقتصاد ملی، ورود نخواهند کرد. جالب اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بارها به ایران توصیه کردند برای کمک به رونق اقتصادی نرخ ارز را واقعی کند که با توجه به وضعیت تورمی این توصیه به معنای تقویت ارز در برابر ریال است.