میزان نوشت: جواد کریمی‌قدوسی نماینده مجلس از افرادی که به اتهام افشای اسرار نظام و همدستی با بیگانگان از او شکایت کرده بودند، شکایت کرد. به گفته ابوالفضل حسن بیگی، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اتهاماتی از قبیل «انحراف در مباحث سیاسی» و «به خطر انداختن منافع ملی»، از سوی برخی از نمایندگان به کریمی‌قدوسی نسبت داده شده است.حسن بیگی گفت: شکایت کریمی‌قدوسی ابتدا در کمیسیون تخلفات مجلس و سپس به دلیل شخصی بودن موضوع شکایت، در دادگاه بررسی می‌شود. وی همچنین در مورد نکاتی که به بیرون درز کرده می‌تواند اعاده حیثیت کند.