انتخاب نوشت: سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفت: امروز می‌بینیم هنوز عده‌ای از خواص مدافع فتنه‌گر شده‌اند و از مجلس زمزمه مسموم دفاع از فتنه بلند می‌شود و این برای ما یک نقطه انحطاط است. او همچنین گفت‌: امروز زمزمه مسموم دفاع از فتنه چراغ سبز به آمریکا است.