انتخاب نوشت: محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به حمله به حسنیعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در نمازجمعه هفته گذشته این شهر گفت: از مردم و نمازگزاران تقاضا می‌کنم تا حرمت نمازجمعه و مسجد را حفظ کنند و اگر صحبتی دارند آن را به من منتقل کنند تا آن را مطرح کنم. ناصری تاکید کرد: نباید با برخی حرکت‌ها بهانه به دست دشمن بدهیم، بلکه باید حرمت افرادی که به نمازجمعه می‌آیند به ویژه افرادی را که انقلابی هستند، حفظ کنیم.