ایسنا: خطیب نماز جمعه این هفته تهران، دیروز در خطبه‌های نماز درباره بیکاری جوانان، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و مسأله فرهنگ و پیشرفت علم نیز به مسوولان تذکر داد. آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۹۶ کل کشور ‌افزود: بودجه باید مانند خون در تمام بدن، به همه انسان‌های ضعیف و ناتوان و اجزای کشور برسد که یک انسان بی‌خانمان باقی نماند. انسانی که نتواند نسخه‌اش را بگیرد؛ بنابراین مجلس باید بودجه را اینچنین تنظیم کند نه اینکه بودجه دست عده‌ای باشد و آنها حقوق‌های نجومی بگیرند.