رئیس بیمه مرکزی از عزم این سازمان برای تعدیل نرخ بیمه خبر داد و به این نکته اشاره کرد که با حذف مالیات ارزش افزوده بیمه‌ها حدود ۹ درصد در نرخ بیمه تعدیل می‌شود. به گزارش «ایسنا» عبدالناصر همتی، رئیس بیمه مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور گفته است مالیات ارزش افزوده بیمه‌ها غیرقانونی است و می‌خواهند آن ‌را حذف کنند، گفت: مالیات ارزش افزوده بیمه‌ها غیرقانونی نیست باید ما لایحه‌ای به مجلس ببریم و از مجلس اجازه بگیریم تا آن ‌را حذف کنیم. ما به شدت مخالف مالیات ارزش افزوده در بیمه هستیم؛ چرا که روی نرخ بیمه تاثیرگذار است در حالی که ما می‌خواهیم فرهنگ بیمه را توسعه و نفوذ بیمه را افزایش دهیم.

او تاکید کرد: نیاز داریم نرخ بیمه تعدیل شود و همین موضوع حدود ۹ درصد نرخ بیمه را تعدیل می‌کند. علاوه بر ما وزیر اقتصاد هم با مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها مخالف است باید در این مورد مجوزی بگیریم و پروسه‌اش طی شود. همتی در پاسخ به اینکه چه زمانی می‌خواهید این موضوع را به مجلس ببرید، اظهار کرد: زمان این موضوع با خداست.

مدیر عامل بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه آیا در صورت اینکه دیه افزایش پیدا کند نرخ بیمه‌ها هم بالاتر خواهد رفت و باید الحاقیه‌ای به آنها افزوده شود یا خیر، گفت: من راجع به دیه نمی‌دانم که افزایش خواهد یافت یا خیر، تصمیم این موضوع با قوه قضائیه است اما اگر قیمت دیه افزایش یابد بیمه‌نامه‌های جدید بر مبنای قیمت جدید دیه صادر خواهند شد اما آن بیمه‌نامه‌هایی که قبلا صادر شده‌اند تا پایان دوره بیمه‌شان اعتبار خواهند داشت.