ایلنا: رئیس هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله‌برقی کشور که پیش از این اعلام کرده‌بود حاضریم آسانسورهای ساختمان‌های دولتی را به‌صورت رایگان بازدید کنیم، اکنون با توجه به اتفاقات صورت گرفته و ترس از ایجاد یک موج سقوط آسانسور اعلام کرد: ما حتی ساختمان‌های خصوصی را به‌صورت رایگان بازدید خواهیم کرد که البته این بازدید مستلزم درخواست مالکان است. زهره‌وند توضیح داد که دولت احمدی‌نژاد برای اینکه بتواند با حداقل قیمت تمام شده، مسکن مهر را به پایان برساند بسیاری از مجوزها و استانداردهای لازم را که در ساختمان‌‌سازی الزامی است، لغو کرد. او ادامه داد: بسیاری از افرادی که این آسانسورها را نصب می‌کردند در این رشته تخصصی نداشتند و حتی به منظور پایین آمدن قیمت تمام شده از کابینت‌سازها یا کسانی که کارهای تاسیساتی انجام داده بودند نیز برای نصب آسانسور استفاده شد.