روزنامه ایران: کارت دانشجویی نشان دهید تا در کشیدن قلیان تخفیف بگیرید. قلیان ویژه دانشجویان با ۱۵ درصد تخفیف. مقابلش نوشته، ۲۰ هزار تومان. آگهی متعلق به سفره‌خانه‌ای در بالاشهر تهران است. تخفیف تنها برای قلیان آن هم به دانشجویان داده می‌شود. حدود ۱۷ درصد دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی قلیان مصرف می‌کنند. در این زمینه دانشجویان پسر در مصرف قلیان آمار بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند، اما رشد مصرف قلیان در میان دانشجویان دختر بالاتر است و مقایسه آمار با نتایج ۳ سال قبل، افزایش نگران‌کننده مصرف قلیان در میان دختران دانشجو را نشان می‌دهد. این را ابوالفضل ریاضی، معاون سازمان امور دانشجویان می‌گوید. آماری قابل تامل و نگران‌کننده. با این حال و با توجه به افزایش مصرف قلیان بین دانشجویان، تبلیغاتی از این دست می‌تواند تشویقی باشد برای مصرف بیشتر و بیشتر.