روزنامه اطلاعات: برخی آمارهای غیررسمی از فعالیت بیش از ۵ هزار گدا در تهران خبر می‌دهد، گدایانی که روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارند! با یک حساب سرانگشتی چنین برآورد می‌شود که گدایان تهران روزانه یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کسب درآمد می‌کنند و مجموع درآمد سالانه‌ آنها بدون احتساب مالیات بر درآمد و عوارض شهرداری، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است! این در حالی است که مجموع صدقات سالانه جمع‌آوری شده کمیته امداد امام خمینی‌(ره) در کل کشور در سال گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان بوده‌ است‌. ظاهرا گدایی به‌طور غیررسمی شغلی پردرآمد است و شبکه‌های سازمان‌یافته برای درآمد بیشتر، از هر ابزاری مانند دود کردن اسپند، گرفتن فال، پاک کردن شیشه خودروها و به‌کارگیری کودکان و نوزادان بی‌گناه برای تکدی‌گری، بهره می‌گیرند. ‌