ایرنا نوشت: وزیراطلاعات از همراهی مجلس هنگام پاسخگویی به سوال سه نماینده در جلسه روز سه شنبه مجلس تشکر کرد و درعین حال گفت: جای تعجب است، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه‌ای عنوان کرده نمایندگان با درخواست وزیر برای غیر‌علنی شدن جلسه مخالفت کردند. سید محمود علوی تاکید کرد: بنده چنین درخواستی نکرده بودم و با غیر‌علنی بودن جلسه هم مخالف بودم و اصرار داشتم جلسه علنی باشد. او افزود: وسط برنامه عده‌ای از نمایندگان و عمدتا از مخالفان دولت درخواست غیر‌علنی کردندکه بنده شدیدا مخالفت کردم و نمایندگان نیز به غیر‌علنی شدن جلسه رای ندادند.