خبرگزاری فارس: مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار به ایجاد شبهه در نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور و اعتراض برخی انجمن‌ها به روند برگزاری آن اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتراضات، وزارت کار نظارت بر امور انجمن‌ها را آغاز کرده است.دلاور نظری با اشاره به وظایف قانونی اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار برای نظارت در امور تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، اظهار کرد: نظارت‌های وزارت کار بر اساس قانون و به دنبال اعتراضات سایر انجمن‌ها به نحوه برگزاری انتخابات کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری انجام می‌شود.