فارس: محمدجواد ظریف،‌ وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه دست جمهوری اسلامی در برجام باز است، گفت: «جمهوری اسلامی امکانات مختلفی را تحت دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در زمان مذاکره فرمودند، پیش‌بینی کرده تا از هیچ جهتی ضرر نکند.» ظریف با تاکید براینکه کشورهایی که برجام را پذیرفته‌اند، وظیفه دارند به اجرای آن متعهد باشند، افزود: «ما هم به جدیت این امر را دنبال می‌کنیم. » او با بیان اینکه امسال سال انتخاباتی آمریکایی‌ها است، افزود: «آمریکایی‌ها مایلند روشی را انتخاب کنند که بیشتر در انتخابات برایشان منافع داشته باشد.» وزیر امور خارجه ادامه داد: «آمریکایی‌ها اشتباه می‌کنند زیرا آنچه تاکنون از دست داده‌اند، یعنی تشدید بی‌اعتمادی ملت ایران نسبت به خودشان به‌خاطر بدعهدی‌هایی که کرده‌اند، بیشتر از آن چیزی است که می‌توانستند به دست بیاورند.» ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که با جدیت مذاکره و بر حقوق مردم در مذاکرات پافشاری کرده است، گفت: «جمهوری اسلامی به دنیا ثابت کرده که به دنبال مذاکره و گفت‌وگو و رسیدن به راه حل است.» او تاکید کرد: «اگر آمریکایی‌ها با رفتار خود جز این را به دنیا نشان دهند، کسی که در این قاعده ضرر می‌کند حتما طرف آمریکایی است.» رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه دست جمهوری اسلامی در برجام باز است، افزود: «جمهوری اسلامی امکانات مختلفی را تحت دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در زمان مذاکره فرمودند، پیش‌بینی کرده تا از هیچ جهتی ضرر نکند.»