ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: به‌دنبال تهیه طرحی در مجلس برای برگزاری و تجمیع چهار انتخابات در یک زمان هستیم. امیر خجسته در این باره گفت: براساس این طرح انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شورای شهر و خبرگان همزمان در یک سال برگزار می‌شود تا کشور از حالت انتخاباتی خارج شود.