خبرانلاین نوشت: اسدالله بادامچیان به میزان گفت: بازرگان به‌عنوان یک فرد متمکن زمانی که بعد از انقلاب نخست‌وزیر شد حقوق نخست‌وزیر در دوران شاه ۲۰ هزار تومان بود؛ یعنی بیست میلیون فعلی تقریبا وی همان حقوق را گرفت فیش‌های آن هم موجود است. او افزود: وقتی رجایی رئیس‌جمهور شد حقوق خود و کابینه را ۴۶۰۰ تومان در نظر گرفت و گفت اینکه رئیس‌جمهور چون رئیس‌جمهور است باید بیشتر از وزرا بگیرد مورد قبول نیست. به گفته او، رجایی همچنین به آقای نوربخش و نعمت‌زاده به‌دلیل اینکه پدران پولداری داشتند حقوق نداد و آنها رایگان در دولت کار کردند.