فارس نوشت: جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته در یک نشست خبری گفت: رستم‌اف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به‌عنوان شاکی نکرده است. او همچنین در‌مورد جشن حافظ اظهار کرد: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزش‌های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.