ایسنا: محمود بهمنی، نماینده مجلس دهم و رئیس سابق بانک مرکزی گفت: ایران در حین بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دو طرح به اروپا ارائه کرد و کشورهای اروپایی با اجرای آن از بحران خارج شدند.وی در ادامه این سخنان که دیروز در نشست شورای اداری استان البرز ایراد کرد، گفت: این در حالی است که امروز تولید در کشور خودمان وضعیت خوبی ندارد و واحدهای تولیدی موجود شرایط بدی دارند.