آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد منتهی به پایان سال ۹۴ اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری در برخی استان‌ها تا دوم مرداد ماه ۹۵ (امروز) تمدید شد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد املاک اجاری در شهر تهران و برخی از استان‌ها تا دوم مرداد ماه ۹۵ تمدید شد. آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری در استان‌های ایلام، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و همچنین شهر تهران روز شنبه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۵ است. بنابراین آن دسته از مودیان مذکور در شهر تهران و استان‌های یاد شده که تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۵ موفق به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات نشده‌اند، در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا امروز فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارسال اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات اقدام کنند.