خانه ملت: وزیر نیرو خبر داد که در تابستان سال جاری جیره‌بندی آب و خاموشی برق نخواهیم داشت. حمید چیت‌چیان گفت؛ با تدابیر اندیشیده شده و با توجه به بارش‌های فراوان در ماه‌های اخیر و همچنین همکاری مردم در مصرف بهینه آب، در سال جاری جیره‌بندی آب نخواهیم داشت.وی همچنین افزود: با وجود افزایش میزان استفاده از وسایل سرمایشی در فصل تابستان و استفاده بیشتر از برق، در فصل تابستان خاموشی نخواهیم داشت.در روزهای گذشته همزمان با افزایش دمای هوا، پیک مصرف برق رکورد جدیدی را به ثبت رساند که باعث بروز برخی هشدارها از ایجاد خاموشی در تابستان شد.