ایرنا: رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی و توسعه مالیات بر ارزش افزوده دو طرحی هستند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده است. حسین بنی‌صفار در همایش کارگروه اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سازمان امور مالیاتی در یک دهه گذشته، در حال تغییر از یک سازمان سنتی به یک سازمان مکانیزه و امروزی است و این مهم با توجه به توسعه اقتصادی جهان و کشور از ملزومات بود.

وی گفت: بند ۱۷ اقتصاد مقاومتی دو وظیفه را برای سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده که شامل اجرای طرح جامع مالیاتی و توسعه مالیات بر ارزش افزوده است.