مهر: محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد گفت که ایران و اسپانیا برای برقراری پروازهای مستقیم تمایل دارند و باید زمینه‌های سودآوری و تجاری هم فراهم شود. محمد خزاعی در حاشیه دیدار با وزیر مشاور در تجارت خارجی اسپانیا افزود: «در این دیدار در زمینه‌های مختلفی مثل قطعات و لوازم خودرو، گردشگری و ایجاد پروازهای مستقیم بین دو کشور بحث و تبادل نظر شد.» او افزود: «روابط اقتصادی دو کشور در گذشته بیش از دو میلیارد دلار بود که متأسفانه کاهش یافته است و دوباره تلاش می‌کنیم خطوط اعتباری با سقفی بیش از گذشته شروع به‌کار کند.» رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، یکی دیگر از زمینه‌های همکاری را پوشش‌های بیمه‌ای بدون سقف دانست و گفت: «از شرکت‌های اسپانیایی برای پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری و کار در ایران استفاده می‌شود.»