دنیای اقتصاد: یک روز پس از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شورای پول و اعتبار نیز در مصوبه‌ای رای به کاهش نرخ سود تسهیلات داد. بر این اساس حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

پیش از این سقف نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود غیر مشارکتی ۲۱ درصد تعیین شده بود. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.