آرشیو روزنامه شماره ۴۰۸۸ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۰۸۸

 • ابهام در قوانین مالیاتی

  با نگاهی به کشورهای توسعه یافته در عرصه اقتصاد، می‌توان به راحتی میزان اهمیت و نقش مالیات را در مسیر توسعه این کشورها رصد کرد. مالیات به‌عنوان مقوله‌ای که با هدف تامین منابع مالی بخش عمومی و بازتوزیع ثروت طراحی شده است، از ارکان اصلی چرخه اقتصادی محسوب می‌شود، تا حدی که در صورت عملکرد نامناسب، مسیر رشد را با اختلالات جدی مواجه خواهد کرد. ابهام در قوانین مالیاتی از جمله مواردی است که نظام مالیاتی ایران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و موجب ایفای عملکرد نامناسب این ساختار خواهد شد. نص قوانین فعلی به گونه‌ای است که در بسیاری موارد، قانونگذار را به الحاق ضمیمه‌های بسیار بر آن واداشته و بارها بر شاخ و برگ آن افزوده است، بخش عمده‌ای از فرار‌های مالیاتی صورت گرفته از سوی افراد و سازمان‌ها، به ابهامات و خلأ‌های موجود بازمی‌گردد، موضوعی که نشات گرفته از پیچیدگی قوانین فعلی است.

 • ساختار معیوب قانون‌نویسی

  شاهین ترکمندی

  حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

  با پایان خردادماه و اتمام مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی، بار دیگر شاهد سردرگمی و بحث و جدل بر سر چگونگی ارائه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی در میان مشمولان مزبور و تجربه تکراری همانند سال‌های قبل بودیم، به گونه‌ای که تاخیر سازمان امور مالیاتی در صدور بخشنامه‌های تفسیری هیجاناتی را ایجاد کرد که حتی متخصصان و مشاوران مستقر در ادارات مالیاتی با نظرات مختلف و متناقضی که ارائه می‌کردند به این موضوع دامن می‌زدند.

 • ابهام در رفع ابهام!

  بهزاد خنجرخانی
  مشاور و مدرس مالیاتی

  «ابهام» از نظر لغوی در فرهنگ لغت نوعا، به مفهوم مجهول بودن، بسته کار کردن، تاریکی و پوشیده سخن گفتن معنا شده است و از حیث عرفی نیز حکایت از همان معنا و مبهم بودن موضوع یا چیزی دارد. در نگاه اول ممکن است در مفهوم عنوان انتخابی برای این نوشتار، ابهام وجود داشته باشد، اما با کمی تامل در ماهیت امر و دقت نظر در مطالب پیش رو، به چرایی تحلیل و بررسی این مهم پی خواهیم برد. بر این اساس، دوعامل نگارنده را بر آن داشت تا به موضوع «ابهام در قوانین مالیات ایران» پرداخته شود:

  ۱- با توجه به وضعیت موجود و تعدد نظرات و برداشت‌ها از قانون مرجع، موضوع دیگری جز «ابهام در رفع ابهام مالیاتی»، جهت نگارش، قابل طرح نیست.

 • بازتاب ترجیحات دولت و ملت

  فاطمه ابوالحسن‌لو

  کارشناس اقتصادی

  سیستم مالیاتی، دولت اغلب ارزش‌های اجتماعی و ارزش کسانی که در قدرت سیاسی هستند را منعکس می‌کند. برای ایجاد یک سیستم مالیاتی باید دولت نوع توزیع مالیاتی را مشخص کند. اینکه چه کسانی باید مالیات پرداخت کنند، چه میزان باید مالیات پرداخت شود و اینکه مالیات جمع‌آوری شده چگونه مصرف خواهد شد. در سیستم‌های دموکراتیک نوع مالیات و نحوه توزیع مالیات نشان‌دهنده افکار و ارزش‌های مردم است، روش دریافت مالیات و محل هزینه‌کرد آن همواره بین سیاستمداران و اقتصاددان‌ها مورد بحث است.

 • فشار بر مودیان شناخته شده

  جهانگیر اسلام‌پناه
  فعال اقتصادی

  دنیاى امروز به مالیات به‌عنوان اصلى‌ترین محل تامین هزینه‌هاى جارى و در عین حال، مهم‌ترین اهرم به منظور ایجاد تعادل درآمدى بین طبقات مختلف در جوامع نگریسته و به آن توجه ویژه‌اى دارد. بدون شک براى تداوم وصول مالیات، توجه به پرداخت‌کنندگان اصلى مالیات یعنى کارخانه‌های تولیدى و بنگاه‌هاى تجارى اهمیت ویژه‌اى داشته تا جایى که در بحران‌هاى اقتصادى براى ادامه حیات شرکت‌ها و بنگاه‌ها، سیستم‌هاى دولتى یارانه‌هاى قابل ملاحظه‌اى به آنان پرداخت می‌کنند.

بیشتر