خبرگزاری فارس: معاون ساخت و توسعه راه‌‌آهن با بیان اینکه پروژه خط‌ آهن میانه- اردبیل در گذشته به دلیل شرایط کوهستانی مسیر، مطالعات دقیقی نداشت و این موجب کندی عملیات ساخت شد، گفت: این خط به شرط جذب منابع مالی و اختصاص بودجه تا سال ۹۸ به اتمام می‌رسد. سیدمسعود نصر آزادانی درباره سرنوشت تکمیل خط‌آهن ‌‌میانه- اردبیل اظهار کرد: این خط‌آهن از میانه تا اردبیل به طول ۱۷۰ کیلومتر یکی از مسیرهای سخت از نظر توپوگرافی برای اجرا است. وی ‌بیان‌ کرد: در این مسیر ۲۳ کیلومتر تونل وجود دارد و حدود ۷ کیلومتر پل بزرگ در این مسیر احداث خواهد شد‌؛ در حال حاضر ‌‌۱۶ کیلومتر تونل این مسیر حفاری شده است. معاون ساخت و توسعه راه‌آهن ادامه داد: این مسیر توپوگرافی خاصی دارد، ‌کوهستانی بودن منطقه‌ موجب پیچیده شدن عملیات ساخت شده است، در این راستا برای ساخت این خط ریلی به علت شرایط خاص جغرافیایی منطقه، بیش از ۵۸دستگاه تونل به طول ۲۳ کیلومتر باید احداث شود که تاکنون حفاری فوقانی ۱۶ کیلومتر آن صورت گرفته است. نصر آزادانی بیان کرد:‌ ۳۱ دستگاه پل به طول ۷ کیلومتر شامل ۴ کیلومتر پل‌های دره‌ای بزرگ و ۳ کیلومتر پل آبرو با حجم کل عملیات خاکی حدود ۴۰ میلیون متر مکعب در این پروژه ‌اجرا می‌شود. وی یادآور شد: در خط‌‌آهن میانه-اردبیل تعداد هشت‌ ایستگاه شامل دو ایستگاه تشکیلاتی به نام‌های «سبز» و «اردبیل» و سه ایستگاه مسافری درجه دو به نام‌های «فیروزآباد»، «گنج‌گاه» و «مهماندوست» و سه ایستگاه بین‌راهی پیش‌بینی شده است. انجام ۶۰ درصد از عملیات زیرسازی خط‌آهن میانه-اردبیل معاون ساخت و توسعه راه‌آهن ادامه داد:‌ راه‌آهن میانه تا اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر برای سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در قطار‌های مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در قطار‌های باری طراحی شده است. نصر آزادانی با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی زیرسازی کل خط‌آهن میانه-اردبیل حدود ۵/ ۶۱ درصد است، افزود: بخش‌های عمده این خط ریلی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی با بیان اینکه این پروژه در دو قطعه‌ میانه-فیروزآباد و فیروزآباد-اردبیل اجرا می‌شود، اظهار کرد: بخش میانه تا فیروزآباد به طول ۷۹ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۵/ ۵۰ درصد شامل پنج قطعه و بخش فیروزآباد تا اردبیل به طول ۹۶ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۳/ ۷۹ درصد شامل چهار قطعه است. برا‌ی تکمیل ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم وی با اشاره به اینکه تاکنون‌ در این پروژه ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است، اضافه کرد:‌ طبق پیش‌بینی‌ صورت گرفته برای‌ اتمام کل مسیر ریلی شامل زیرسازی، روسازی، ریل گذاری، علائم، ساخت ایستگاه‌ها و از این قبیل، ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. معاون ساخت و توسعه راه‌آهن اضافه کرد: سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان منابع مالی برای این پروژه تامین شد و طبق برآوردها برای تکمیل پروژه شامل زیرسازی، روسازی و ایستگاه‌‌ها ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، تا پروژه به بهره‌برداری برسد. نصر آزادانی با تاکید بر اینکه در پروژه ساخت خط‌آهن میانه-اردبیل اسناد و مجوزهای لازم برای استفاده از فاینانس آماده شده است، تاکید کرد:‌ به شرط گشایش شرایط فاینانس برای کشور، امکان تکمیل این طرح تا چهار سال آینده وجود دارد، اما اگر منابع مالی تامین نشود، از سال ۸۴ تا ۹۴ حدود‌ ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در زیرسازی داشته است و اگر به همین منوال پیش رویم تا ۱۰ سال آینده هم پروژه تکمیل نخواهد شد، اما تلاش می‌کنیم، از محل فاینانس (تامین مالی با وام خارجی) اعتباری به این پروژه اختصاص یابد. معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه اضافه کرد:‌ بسته به استقبال پیمانکار ممکن است ارقامی نیز از محل بودجه یا فروش اوراق مشارکت به این پروژه اختصاص یابد.