محمد رجبی درخصوص نوسازی ناوگان رجا با تحویل‌گیری ۳۹ دستگاه واگن تولیدات داخلی در سال ۹۶ افزود: تا ماه آینده تعداد ۱۱ دستگاه واگن مسافری دیگر ساخت شرکت واگن پارس تحویل رجا خواهد شد، و با تحویل‌گیری تعدادی دیگر از شرکت پلور سبز، تلاش داریم در سال ۹۷ تعداد واگن‌های جدید را به ۲۳ دستگاه برسانیم. وی با اشاره به افزایش بهره‌وری واگن‌های در سیر شرکت رجا اظهار کرد: امیدواریم با افزایش گردش سیر حدود ۸۰ واگن‌ همچنین ورود واگن‌های جدید در سال آینده، علاوه بر جابه‌جایی بیشتر مسافران در مسیرهای مختلف به‌ویژه محورهای آذربایجان و یزد، بتوانیم در مسیرهای جدید مانند: ارومیه، همدان و رشت نیز به هموطنان خدمت‌رسانی کنیم. مدیرعامل رجا با تاکید بر اینکه با اقدامات فوق، حدود ۲/ ۵ میلیون نفر به ظرفیت جابه‌جایی مسافران رجا اضافه خواهد شد تاکید کرد: با برطرف شدن مسائل و مشکلات مربوط به خط و سیستم علایم و ارتباطات به‌ویژه ۲ خطه و ۴ خطه کردن مسیرهای منتهی به تهران، به ظرفیت‌های موجود جابه‌جایی مسافر در بخش ریلی کشور بیش از ۳۰ درصد اضافه خواهد شد.