سرمایه این طرح ۲/ ۱میلیارد یورو است و عملیات اجرایی این طرح با حضور مسوولان دو کشور آغاز و مقرر شد ۱۵درصد هزینه طرح از محل منابع داخلی کشور و ۸۵درصد آن از محل وام دولتی روسیه تامین شود.  این طرح شامل بسته‌های کاری برقی‌سازی مسیر، تامین لکوموتیو‌های برقی، ساخت و تجهیز دپو‌های تعمیراتی لکوموتیو اصلاح مسیر، سازه‌های فنی و تونل ها، توسعه خطوط ایستگاه ها، ارتقای سیستم علائم و ارتباطات و تامین ماشین آلات نگهداری شبکه برق است. براساس اظهارات مسوولان راه‌آهن با اجرایی شدن این طرح سرعت بهره‌برداری قطارهای مسافری به ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و ظرفیت جابه‌جایی مسافر به ۷ زوج قطار مسافری ارتقا می‌یابد. همچنین اعلام شد با راه‌اندازی این طرح سرعت بهره برداری در بخش باری به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و ظرفیت سالانه ۹ تا ۱۰ میلیون تن افزوده می‌شود.  توسعه صادرات و واردات، افزایش درآمد ارزی، کاهش مصرف سوخت و اتلاف انرژی از جمله اهداف کلان این طرح مطرح شده است. شرکت راه‌آهن براساس تکالیف سند ۱۴۰۴، برقی‌سازی ۶ هزار کیلومتر خطوط راه‌آهن را در دستور کار دارد.

23 (4)