مازیار یزدانی، درباره احتمال تهاتر ریل هند با نفت ایران پس از اجرای تحریم‌های نفتی، گفت:‌ پس از تولید ریل ملی دیگر از کشورهای خارجی ریل خریداری نخواهیم کرد و برنامه‌ای برای خرید ریل از هند نداریم که بخواهیم از طریق تهاتر با نفت آن را وارد کشور کنیم. وی با بیان اینکه اگر ذوب‌آهن به تعهدات خود عمل کند، به دنبال خرید ریل خارجی نخواهیم بود، بنابراین بحث تهاتر ریل با نفت منتفی است،‌ ادامه داد: ذوب‌آهن باید حجم تولید را افزایش دهد تا بتوانیم تمام نیازهای داخل را از این شرکت تامین کنیم. معاون فنی و زیربنایی راه آهن با بیان اینکه هفته گذشته اولین محموله ریل ملی را تحویل گرفتیم،‌ اظهار کرد: ذوب‌آهن ۵۰۰ تن ریل در اختیار راه‌آهن قرار داد و این محموله به انبارمان رسیده است و در اولین فرصت از این ریل‌ها استفاده خواهیم کرد. یزدانی با تاکید بر اینکه از ریل ملی برای خطوط فرعی و خطوط آنتنی می‌توانیم استفاده کنیم،‌گفت: این مساله بستگی به این دارد که اولین پروژه‌ای که به اتمام می‌رسد،‌ کدام پروژه باشد تا بتوانیم از اولین محموله ریلی ملی در آن استفاده کنیم. وی درباره احتمال تهاتر شمش مورد نیاز برای تولید ریل با نفت گفت: شرکت ذوب‌آهن برای تامین منابع نیاز به مواد اولیه دارد که این مواد اولیه را می‌تواند از شرکت‌های خارجی در قالب شمش تهیه کند. ما به‌عنوان شرکت راه آهن از ذوب‌آهن ریل تحویل می‌گیریم و اینکه ذوب‌آهن بخواهد شمش مورد نیاز خود را از هند و از طریق تهاتر وارد کند، ارتباطی به نوع همکاری ما ندارد.