وی ادامه داد: این محور با توجه به سیاست‌های کشور و استان مبنی بر ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، افزایش حجم ترافیکی و در ادامه‌ نهضت راه سازی در استان آغاز شد که در ادامه این سیاست اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، عملیات اجرایی پروژه بزرگ و ملی ساماندهی تقاطع سنگ بست را از سال ۹۴ آغاز کرده است. وی افزود:‌ طول کلی پروژه با احتساب رمپ‌ها، لوپ‌ها و تیپرها ۹/  ۱۰۰ کیلومتر بوده و تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است. پارسا گفت: بخشی از این پروژه، احداث پل بزرگ و خاص فلزی روگذر راه‌آهن سنگ بست است که قسمت عمده‌ای از عملیات ساخت آن که بزرگ‌ترین پل تقاطع جاده و راه‌آهن در سطح استان است در خردادماه سال جاری انجام شد. وی خاطرنشان کرد: این پل عظیم دارای سه تیر فلزی باکسی به طول ۵۰ متر و عرض و ارتفاع ۲ متر برای هر کدام بوده که وزن هر تیر ۶۵ تن است و ارتفاع کوله‌های بتنی آن نیز ۱۳ متر است.