به گزارش روابط‌عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، وی افزود: قرارداد تامین هزاردستگاه ناوگان بین شهری با روسیه و قرارداد تامین ۴۵۰ دستگاه واگن ریل‌باس برای قطارهای حومه‌ای، تامین اعتبار برقی‌کردن خط تهران – مشهد و شروع عملیات قطار سریع السریع تهران تهران – قم و اصفهان ازجمله گام‌هایی است که راه‌آهن در بخش ارتقای کمیت در بخش مسافری برداشته است.  وی با بیان اینکه برای ارتقای ناوگان در سال ۹۵، تعداد زیادی از واگن‌های بالای عمر از ۴۵ سال را ازرده خارج کرده‌ایم، گفت: در سال ۹۶ نیز واگن‌های بالای ۳۰ سالی را که بازسازی سطح یک آنها انجام نشده و به لحاظ ایمنی امکان سیر نداشتند از رده خارج شده است.  معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه واگن‌های نو و بازسازی شده در شبکه و برای جابه‌جایی مسافرین و بار در این مسیر جایگزین شده‌اند، افزود: در محور جنوب و اداره کل راه‌آهن زاگرس قطار محلی دورود – اندیمشک را اضافه کرده‌ایم و قطارهایی را که در این مسیر کیفیت نامطلوب داشتند به ۴ تخته لوکس تبدیل شده‌اند که در حال‌حاضر هر روز از اهواز به اندیمشک و تهران و بالعکس در حال تردد است.