براساس اعلام راه آهن اگزیم بانک چین ۷/ ۱ میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد تامین مالی خارجی (فاینانس) اختصاص داده است. وی با اشاره به قرارداد برقی کردن مسیر ریلی گرمسار - اینچه برون با استفاده از فاینانس روسیه بیان کرد: خوشبختانه قراردادهای این پروژه بین وزارتخانه‌های اقتصاد ایران و روسیه مبادله شده است و انتظار داریم در سال جاری اعتبارات اسنادی آن گشایش یابد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: اکنون مطالعات لازم از سوی مشاور برای برقی کردن مسیر ریلی گرمسار - اینچه‌برون آغاز شده است و امیدواریم در سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز شود. بر اساس آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، دولت روسیه در مجموع ۲/ ۲ میلیارد یورو از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار - اینچه برون اختصاص داده است. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اقدام‌های لازم برای اجرای این دو قرارداد مهم با استفاده از فاینانس شرکت چینی و شرکت روسی انجام شده و آغاز عملیات اجرایی این دو پروژه هیچ مشکلی ندارد و باید فرآیندهای قانونی آن طی شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته بود، برقی کردن راه آهن تهران - مشهد به ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. مسیر ریلی بین تهران - مشهد حدود ۹۲۵ کیلومتر طول دارد و مدت زمان سفر در این مسیر حدود ۱۲ ساعت به طول می‌انجامد؛ هدف دولت از برقی کردن این مسیر ریلی کاهش زمان سفر به حدود ۶ ساعت است.