گران‌پاشا ارزش این پروژه را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: تاکنون جلسات متعددی با طرف روس برگزار شده است و انتظار می‌رود عملیات برقی کردن خطوط راه آهن شمال در سال جاری آغاز شود.  وی دوخطه کردن خط آهن ساری به قائم‌شهر را طرح دیگر راه‌آهن شمال دانست و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری و مشارکت استانداری انجام می‌شود، به این صورت که زیرسازی خطوط را استانداری و روسازی را راه‌آهن شمال انجام می‌دهد. به گفته گران پاشا مطالعه خطوط رشت به ساری و آمل به قائم‌شهر نیز در راه آهن شمال آغاز شده است و پس از انجام مطالعه، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. مدیرکل راه‌آهن شمال درباره ساخت ایستگاه ساری گفت: در حال برگزاری مناقصه برای ساخت این ایستگاه هستیم تا پیمانکار مشخص و عملیات احداث آن آغاز شود. امسال شاهد شروع عملیات احداث ایستگاه ساری خواهیم بود. وی احداث زیرگذر برای تردد، محصور کردن حریم راه آهن، مقاوم‌سازی کل پل‌ها و جوشکاری بلاک شیرگاه به سمت پل سفید را از دیگر فعالیت‌های عمرانی راه‌آهن شمال در سال ۹۷ عنوان کرد. گران‌پاشا در پایان به افزایش ظرفیت حمل بار در راه‌آهن شمال اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که سهم بیشتری از حمل بار ترانزیت را برعهده بگیریم. همچنین حمل بار گندم با خطوط راه آهن در دستور کار قرار دارد که از خرداد یا تیر سال جاری آغاز می‌شود.