معاون اداره ملی خط آهن افغانستان در این دیدار آماد‌گی کشورش را برای آغاز مرحله چهارم خط آهن خواف - هرات به شرط تکمیل شدن مرحله سوم اعلام کرد و هیات فنی راه‌آهن ایران نیز از پیشرفت کار طبق برنامه خبر داد. «احمد شعیب معصومی» رئیس خدمات بخش فنی استانداری هرات نیز در این نشست از همکاری ایران در تامین مالی اجرای قطعات اول تا سوم راه‌آهن خواف - هرات قدردانی کرد. در این جلسه دو طرف بر تکمیل به موقع امور ساختمانی، زیرساخت‌های ایستگاه‌ها در منطقه شمتیغ، غوریان و روزنک تاکید کردند. از مجموع ۶۲ کیلومتر قطعه سوم خط آهن خواف - هرات، پنجاه کیلومتر ریل‌گذاری شده است. اجرای طرح خط آهن خواف - هرات به طول ۱۳۸ کیلومتر در چهار قطعه تعریف شده است که دو قطعه آن به طول ۷۶ کیلومتر در داخل ایران کامل شده و ۶۲ کیلومتر نیز در داخل افغانستان در دست اجرا است. مسوولان دو کشور امید دارند با افتتاح کامل این خط و اتصال آن به شبکه ریلی کشورهای آسیای میانه و تداوم آن تا چین، ترانزیت کالا، مبادلات بازرگانی و تردد مسافران رونق یابد و اثر چشمگیری بر اقتصاد منطقه بگذارد. ‌این خط آهن در ایران از سنگان تا تربت حیدریه و در نزدیکی ایستگاه خواف احداث شده و در ادامه پس از عبور از ارتفاعات در مجاورت نوار مرز مشترک به افغانستان می‌رسد. این مسیر ریلی پس از ورود به خاک افغانستان با عبور از شهرستان‌های غوریان و زنده‌جان تا نزدیکی‌ فرودگاه شهر هرات در حاشیه جاده هرات - کابل ادامه می‌یابد.