هدف‌گذاری ۸۲ میلیون تنی حمل بار برای سال ۹۷

عضو هیات‌مدیره شرکت راه‌آهن با تاکید بر اینکه راه آهن از سال‌های ۹۳-۱۳۹۲ همواره بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود را به جذب سرمایه‌گذاری یا استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی اختصاص داده و این پیش‌بینی حاکی از دقت نظر برنامه‌ریزان و مدیریت عالی شرکت راه‌آهن به لزوم عدم اتکا به بودجه بوده است. البته برای استفاده از تسهیلات خارجی باید حداقل ۱۵ درصد از اعتبار مورد نیاز هر طرح را دولت تامین کند و همین مساله و عدم امکان تامین آن در بودجه‌های سنواتی موجب محقق نشدن برخی تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادها شده بود که خوشبختانه با اذن و موافقت مقام معظم رهبری، طرح‌های ریلی در اولویت قرار گرفت و قرار شد تا سهم دولت برای استفاده از تسهیلات خارجی در این طرح‌ها از صندوق توسعه پرداخته شود. وی با بیان اینکه با این تصمیم ظرفیت خیلی ارزشمندی در سال ۹۷ در اختیارشرکت راه آهن برای استفاده از منابع خارجی قرار گرفت، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در سال ۹۷ قراردادهای خوبی در تامین ناوگان و توسعه خطوط ضروری منعقد کنیم.

برنامه‌های پیش رو در سال ۹۷

عضو هیات‌مدیره شرکت راه‌آهن در ادامه با بیان اینکه عملکرد حوزه برنامه‌ریزی و بودجه در سال گذشته موفق بوده است و با شناسایی نیازها توانسته است با درایت از ظرفیت‌های قانونی موجود مسیر‌های خوب را شناسایی کند، تصریح کرد: در سال ۹۷ طبق تصمیمات هیات مدیره، هدف‌گذاری در جابه‌جا‌یی بار ۸۲ میلیون تن تعیین شده است که ۷۴ میلیون تن آن بار داخلی و ۵ میلیون تن آن را بار ترانزیت و بین‌المللی تشکیل می‌دهد. وی افزود: هدف‌گذاری راه‌آهن برای جابه‌جایی مسافر نیز ۲۲ میلیون نفر تعیین شده که بخش زیادی از آن به مسافران حومه‌ای اختصاص پیدا می‌کند. رسولی با تشریح روند حمل بار تا سال ۹۵ و تاکید بر ضرورت پیگیری اجرای اهداف جدید شرکت راه‌آهن در سال جدید، خاطرنشان کرد: راه آهن در سال ۹۵ با حمل ۲/ ۴۰ میلیون تن توانست رکوردی حدود ۵ میلیون تنی بزند که این رکورد بسیار خوبی در تاریخ راه‌آهن بود اما این پیشرفت در مقایسه با حمل ۴۰۰ میلیون تنی بار در حمل‌و‌نقل جاده‌ای بسیار کم است و ما تنها توانسته‌ایم حدود ۱۰ درصد بار موجود درشبکه حمل‌ونقل‌ را به شبکه ریلی جذب کنیم.

وی افزود: بر‌اساس بند «ب» ماده ۵۷ قانون برنامه ششم که سهم بار و مسافر ریلی را به ترتیب ۳۰ و ۲۰ درصد از جابه‌جایی زمینی تعیین کرده بود، هدف‌گذاری راه آهن به عدد ۶۲ میلیون تن در سال ۹۶ و ۸۲ میلیون تن در سال ۹۷ قرار گرفت. عضو هیات مدیره شرکت راه آهن با اشاره به این‌که برخی افراد این عدد را غیر‌قابل تحقق می‌دانند، تصریح کرد: تکلیفی که قانون گذار برای راه آهن تعیین کرده این است که این شرکت تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت حمل ۳۰ درصد بار کشور برسد و منطقی است که برای رسیدن به این هدف تقویمی پلکانی و جدولی منطقی و اصولی را تدوین کنیم و بر‌اساس جدول زمانبندی مربوطه در سال ۹۷ به عدد ۸۲ میلیون تن برای بار و ۲۲ میلیون نفر برای مسافر رسیده‌ایم که این اعداد به شرط تامین ملزومات و شرایط مورد‌نیاز، دست یافتنی یا بهتر بگویم سخت دست‌یافتنی است.

وی با بیان اینکه عدد تعیین شده در اختیار ما نبوده، بلکه قانون برنامه آن را به ما تکلیف کرده است و البته تحقق این اهداف الزاماتی هم دارد که باید در اختیار راه آهن کشور قرار گیرد و بخش‌هایی از این الزامات در همین قانون برنامه ششم و سایر قوانین آمده که انتظار داریم دستگاه‌های ذی‌ربط در این باره به تکالیف خود عمل کنند و امکان تحقق تکالیف راه آهن را فراهم کند، گفت: اگر به افق‌های بلند نظر داشته باشیم، باید بیشتر تلاش کنیم و سایر دستگاه‌ها هم به تکالیف خود نسبت به راه آهن باید عمل کنند و همت زیاد همکاران در شرکت موجب جذب منابع بیشتر به آن شده است.

رسولی گفت: این منابع به خاطر اولویت راه‌آهن در برنامه‌های دولت و اعتمادی که به دلیل تلاش همکاران عزیزمان در مجموعه نظام نسبت به راه آهن وجود دارد جذب می‌شود، اما این منابع متعلق به خزانه کشور و بیت‌المال است و اگر ما آن را به خدمت مطلوب تبدیل نکنیم و در اختیار مردم نگذاریم بهتر است که صرف کارهای دیگری شود. رسولی این اعتماد را سرمایه راه آهن دانست و با تاکید بر ضرورت پاسداری از این سرمایه، اظهار کرد: در سال جاری لازم است حجم کار و کیفیت آن بالاتر باشد و با توجه به اینکه پرداخت‌های پرسنلی از محل درآمدها صورت می‌گیرد، باید با کسب درآمد بیشتر بتوانیم شرایط را برای پرداختی‌های بیشتر و امکانات بهتر به همکاران خود مهیا کنیم. عضو هیات‌مدیره راه آهن جهت‌گیری شرکت را جذب بار بیشتر عنوان و اظهار کرد: حمل بار سر‌به‌سر ما ۷۷ میلیون تن است و زیر این مقدار شرکت در حمل بار و مسافر متضرر است. وی افزود: در عین حال زیان ما در بخش مسافری اجتناب‌ناپذیر است و برای جبران آن باید این ضرر را با دریافت یارانه دولتی یا با حمل بار بیشتر جبران کنیم. رسولی خواستار تحرک و باور بیشتر به هدف، نگاه نو، نوآوری، خلاقیت و کنار گذاشتن رفتار سنتی از سوی همکاران خود در راه‌آهن شد و خاطر‌نشان کرد: اگر قرار باشد هیچ تحولی در سال جدید نداشته باشیم تفاوتی با یک روبات نداریم.