وی گفت: برای راه‌اندازی قطار برقی مشهد - تهران به ایجاد ریل جدید نیازی نیست و از ریل‌های موجود با اصلاحاتی در قوس‌ها و زوایای آن استفاده می‌شود. او ادامه داد: هزینه اجرای طرح قطار برقی مشهد - تهران ۲ میلیارد دلار با حمایت و فاینانس خارجی کشور چین پیش‌بینی شده که ۸۵ درصد هزینه اجرای این طرح از سوی چین و ۱۵ درصد توسط دولت ایران تامین می‌شود. مدیرکل راه آهن خراسان گفت: اگر مشکل خاصی پیش نیاید و سهم دولت نیز به موقع پرداخت شود اجرای این پروژه طی مدت چهار سال به انجام خواهد رسید. ضیایی مهر افزود: سرعت قطار برقی مسیر مشهد - تهران ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده به طوری که طی کردن این مسیر حدود ۶ ساعت طول خواهد کشید. از مجموع ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر، معادل ۱۲ درصد در خراسان رضوی قرار دارد اما این استان بیشترین سهم و رتبه نخست جابه‌جایی مسافر را در ناوگان ریلی کشور به خود اختصاص داده است.