نگاهی به توسعه برقی صنعت ریلی در مناطق مختلف

مروری بر گزارش‌های جهانی اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ تقریبا نیمی از انرژی موردنیاز برای صنعت ریلی خود را از طریق نیروی الکتریسیته تامین می‌کرد و این درحالی است که تا سال ۲۰۱۵ این مقدار به بیش از دوسوم یعنی ۶/ ۶۷ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش‌های جهانی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید الکتریسیته در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ بیش از ۳ برابر شده و از ۶ درصد به ۲۱ درصد رسیده است.

آمریکا، جدا مانده از قافله ریل‌های الکتریکی

در ایالات متحده آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تنها افزایش اندکی در سهم الکتریسیته و سوخت‌های زیستی ایجاد شده است. در واقع در ایالات‌متحده الکتریکی‌سازی خطوط‌ریلی بسیار اندک انجام شده است. در سال ۱۹۹۰ تنها ۳/ ۳ درصد از انرژی موردنیاز برای صنعت ریلی این کشور از طریق الکتریسیته تامین می‌شد که در قیاس با اتحادیه اروپا بسیار ناچیز است. در سال ۲۰۱۵ نیز این سهم چندان افزایش نیافته و درحالی‌که راه‌آهن این کشور ۹۴ درصد از انرژی خود را از طریق فرآورده‌های نفتی تامین می‌کند، تنها ۶/ ۴ درصد از انرژی موردنیاز صنعت ریلی آمریکا از طریق نیروی الکتریسیته حاصل می‌شود.

ژاپن، پیشتاز ریل‌های الکتریکی

استفاده از فرآورده‌های نفتی و دیزل برای تامین انرژی صنعت ریلی ژاپن همچنان روند رو به نزولی را طی می‌کند. تولید انرژی از این طریق، از ۵/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۲/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است و همزمان در همین بازه سهم نیروی الکتریسیته با افزایش روبه‌رو بوده است. در مجموع، این کشور شرق آسیا بخش بزرگی از انرژی صنعت ریلی خود را از طریق الکتریسیته تامین می‌کند به‌گونه‌ای که در سال ۱۹۹۰، ۲/ ۸۲ درصد از کل انرژی مصرفی در بخش ریلی ژاپن با نیروی برق کار می‌کرد که در سال ۲۰۱۵ این میزان به ۸/ ۸۹ درصد افزایش پیدا کرد.

روس‌ها، توجه ویژه به نیروی برق

براساس گزارش‌های جهانی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ سهم استفاده از فرآورده‌های نفتی (دیزل) در تامین انرژی صنعت ریلی از ۸/ ۳۵ درصد به ۴/ ۲۷ درصد کاهش یافته است. همزمان با این تغییر استفاده هرچه بیشتر از نیروی برق مورد توجه صنعت ریلی در روسیه بوده است. در سال ۱۹۹۵ حدود ۴/ ۵۵ درصد از انرژی مورد نیاز صنعت ریلی روسیه از طریق الکتریکی تامین می‌شد و این سهم تا سال ۲۰۱۵ با افزایشی در خورتوجه به ۶/ ۷۲ درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که روسیه به‌رغم اینکه صادرکننده نفت محسوب می‌شود اما دست به استفاده گسترده از انرژی الکتریکی در صنعت ریلی خود زده است.

 آسیایی‌ها، پرشتاب در الکتریکی‌ کردن راه‌آهن

مروری بر آمارهای هند نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۰ تنها حدود ۶/ ۸ درصد از انرژی مصرفی صنعت ریلی این کشور از طریق الکتریسیته تامین می‌شد و این درحالی است که در سال ۲۰۱۵ این مقدار به ۸/ ۳۳ درصد رسیده است. هند در این مدت مصرف زغال‌سنگ را در بخش ریلی خود به صفر رسانده و به‌جای آن از برق و فرآورده‌های نفتی استفاده کرده است. با این حال علاوه بر هند کشور دیگری نیز به سرعت درحال شتاب بخشیدن به الکتریکی کردن صنعت ریلی خود است. سهم مصرف برق در بخش ریلی چین بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بیش از ۳ برابر شده و مسیرهای ریلی برقی نیز در این کشور در طول ۱۰ سال بین ۲۰۱۵-۲۰۰۵ از ۲۱ درصد به ۴۶ درصد رسیده است. مصرف انرژی الکتریکی در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/ ۱۴ درصد از کل انرژی موردنیاز صنعت ریلی بوده و در سال ۲۰۱۵ این سهم به ۶/ ۴۸ درصد افزایش یافته است. با این سرعت به‌نظر می‌رسد هند و چین نیز درصدد هستند تا در الکتریکی کردن مصرف انرژی ریلی به ژاپن ملحق شوند.

حمل و نقل ریلی