به گزارش «ایرنا» خبرگزاری کازینفورم به نقل از واحد مطبوعاتی راه‌آهن قزاقستان گزارش داد که با امضای این توافق‌نامه حجم حمل‌ونقل ریلی در مسیر چین– قزاقستان– ترکمنستان- ایران افزایش خواهد یافت.  براساس این گزارش، دیدار چهارجانبه نمایندگان نهاد‌های راه‌آهن چهار کشور قزاقستان، ایران، چین و ترکمنستان در شرکت راه‌آهن قزاقستان برگزار شد و در این دیدار تعیین تعرفه حمل‌ونقل قابل رقابت در مسیر چین – قزاقستان – ترکمنستان و ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت.  نمایندگان چهار کشور حاضر در این دیدار با اشاره به اهمیت دالان بین‌المللی حمل‌ونقل ترانزیتی چین– قزاقستان– ترکمنستان– ایران بر ضرورت سازماندهی خدمات کانتینری در این مسیر تاکید کردند.

«سانژار الیوبایوف» معاون امور لجستیکی راه‌آهن قزاقستان، بر ضرورت فراهم شدن شرایط لازم برای حمل‌ونقل کانتینری و استفاده از نرخ تعرفه تاییدشده برای حمل‌ونقل محموله و کانتینر‌ها و همچنین انجام اقدامات لازم برای جلب بیشتر صاحبان محموله‌ها به این مسیر تاکید کرد.  در نشست چهارجانبه مسوولان راه‌آهن‌های ایران، چین، قزاقستان و ترکمنستان همچنین اپراتور‌های مسوول برای سازماندهی قطار‌های کانتینری در مسیر چین– قزاقستان– ترکمنستان– ایران نیز مشخص شد.  در پایان این دیدار پروتکل چهارجانبه از سوی نمایندگان چهار کشور به امضا رسید.