به گزارش روابط‌عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمدزاده در ستاد ارتقای ایمنی اظهارکرد: فرآیندی تعریف و طراحی شود تا مدیران ستادی و مناطق از محدوده مدیریتی خود به‌صورت سرزده بازرسی کرده و نتایج آن را به کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن و دفتر ارتقای ایمنی انعکاس دهند. وی با بیان اینکه این امر موجب افزایش نظم و حساسیت در همه حوزه‌ها خواهد شد، ادامه داد: یک غفلت کوچک و بی‌توجهی اندک می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد. مدیرعامل راه‌آهن خواستار انجام بازرسی‌های اعلام نشده و سرزده از سوی مدیران ستاد و مناطق شد. تجهیز تمامی لکوموتیوها به ATC، تحلیل سوانح و درس‌آموزی از آنها، به‌کارگیری تجربیات در پیشگیری از وقوع سوانح مشابه و بررسی خط تامین از دیگر مواردی بود که مدیرعامل راه‌آهن خواستار انجام آنها از سوی مدیران مربوطه شد. در جلسه ستاد ارتقای ایمنی که روز گذشته برگزار شد مدیرعامل، قائم مقام، معاونان، اعضای کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن، مدیران ستاد و مدیران مناطق (به‌صورت ویدئو کنفرانس) حضور داشتند.