معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه «بخشی از ۹۱۹ کیلومتر نام‌برده شامل اتصال خطوط ریلی به ۵ استان کشور می‌شود» گفت: محور خواف-هرات برای اتصال ریلی به افغانستان امسال در حد تعهدات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل انجام می‌شود و همچنین قطعه یزد- مهریز به طول ۳۰ کیلومتر از محور یزد- اقلید در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: به این ترتیب با تکمیل ریل‌گذاری ۵۱۶ کیلومتر خطوط ریلی ۲۲ استان کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود؛ به‌طوری‌که استان‌ همدان انجام‌شده، کرمانشاه درحال آماده‌سازی، گیلان حدود ۲۱ کیلومتر از ریل‌گذاری باوجود گلوگاه‌های متعدد باقی‌مانده و ریل به مرکز استان آذربایجان غربی رسیده و درحال آماده‌سازی برای بهره‌برداری است. همچنین در استان آذربایجان شرقی هدف اتصال به بستان‌آباد است که تا به حال ۸۵ کیلومتر ریل‌گذاری صورت گرفته است.