به گزارش روابط‌عمومی راه‌آهن، سعید محمدزاده طی این حکم خواستار توسعه، رشد و حداکثرسازی بهره‌وری نیروهای انسانی زیرمجموعه، برنامه‌ریزی و تلاش مستمر برای ارتقای ایمنی شبکه، نهادینه کردن رویکرد مشتری‌مداری در ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی، مدیریت بازار حمل‌ونقل ریلی و جلب مشارکت ذی‌نفعان، مدیریت لجستیک و شبکه ریلی با سیستم‌ها و روش‌های نوین و ارائه خدمات پایدار، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در تعامل با سایر شقوق حمل‌ونقل و راه‌اندازی پایانه‌های لجستیکی شبکه، توسعه ترانزیت ریلی در تعامل با بازار جهانی و کریدورهای بین‌المللی، ارتقای نظام مالی، اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری حمل‌ونقل ریلی مبتنی بر بازار و استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های هوشمند در برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی در شبکه از سوی معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن شد. پیش از این ابراهیم محمدی عهده‌دار این سمت بود که اکنون به سمت مشاور مدیرعامل راه‌آهن منصوب شده است.