به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خیر‌الله خادمی همچنین ادامه داد: پیشرفت فیزیکی راه‌آهن قزوین- رشت هم‌اکنون به ۶/  ۷۹ درصد رسید و این رقم تا شهریور ماه سال ۱۳۹۲، ۴۵ درصد بوده است. وی درخصوص اعتبارات طرح افزود: تاکنون ۱۳ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده و به منظور تکمیل عملیات اجرایی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: عملیات تکمیلی نصب خط مسیر اصلی درحال انجام است و با اتمام ریل‌گذاری ۳۰ کیلومتر باقیمانده ریل به ایستگاه رشت خواهد رسید. خادمی تسهیل ارتباط ترانزیتی در کریدور شمال- جنوب را از اهداف مهم طرح دانست و عنوان کرد: با بهره‌برداری از این خط ریلی شهرستان‌های لوشان، منجیل، رشت و بندر انزلی به شبکه ریلی کشور متصل خواهند شد.

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی