تفاهم‌نامه همکاری و مشارکت برای راه‌اندازی سامانه SDI ملی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نقشه‌برداری با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی امضا شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه همکاری و مشارکت میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نقشه‌برداری کشور به نمایندگی امیرامینی، معاون وبرنامه‌ریزی و منابع وزیر راه و شهرسازی و علیرضا آزموده‌اردلان رئیس مرکز نقشه‌برداری در راستای همکاری و مشارکت ازسوی راه‌اندازی سامانه SDI ملی امضا شد. هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات برای مشارکت در SDI ملی، تبادل داده و اطلاعات مربوط به تمامی راه‌های کشور و تولید اطلس‌های تخصصی است. طبق این تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی متعهد شد در راستای مشارکت در SDI ملی با سازمان نقشه‌برداری کشور همکاری‌های لازم را به‌عمل آورد. همچنین برای ایجاد اطلس‌های تخصصی و ملی استاندارد‌ها اطلاعات موردنیاز را در اختیار سازمان نقشه‌برداری قرار دهد. سازمان نقشه‌برداری نیز در مقابل متعهد شد، در راستای مشارکت در SDI ملی با وزارت راه و شهرسازی همکاری‌های لازم را انجام دهد و آخرین نسخه GIS نقشه‌های پایه کشور در مقیاس اعلام شده را برای تهیه اطلس‌های تخصصی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. همچنین میزان، نوع و سطح دسترسی به داده‌های طرفین ازسوی نمایندگان معرفی شده هر سازمان تعیین می‌شود. ذیل این تفاهمنامه کارگروهی تشکیل خواهد شد که ضمن برگزاری جلسات کارشناسی به فاصله هر دو هفته یک‌بار به روسای دو سازمان گزارش جلسه را ارائه کنند.