معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن گفت: عملکرد حمل‌ونقل شبکه ریلی بار حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم محمدی گفت: عملکرد حمل‌ونقل شبکه ریلی بار در ۹ ماه امسال ۳۰ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است. وی اظهار کرد: عملکرد شبکه ریلی بار از لحاظ تن - کیلومتر از ۱۸ میلیارد تن کیلومتر مدت مشابه پارسال به ۲۱ میلیارد تن کیلومتر رسیده است. وی گفت: کل بار جابه‌جا شده با ریل در سال گذشته ۳۵میلیون تن بوده است که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۳۹میلیون تن برسد. محمدی تصریح کرد: امسال حمل مواد معدنی رشد خوبی داشته است و در جاهایی که جاده موازی ریل بوده ۵۰ درصد و در بقیه جاها حمل مواد معدنی ۳۴ درصد رشد داشته است. وی افزود: قیمت حمل بار در کشور نسبت به کشورهای دیگر ارزان‌تر است و هرتن بار در کشور با ۷/ ۱سنت دلار جابه‌جا می‌شود که در کشورهای دیگر ۴/ ۲ سنت است. محمدی گفت: جابه‌جایی هر تن کیلومتر بار اجاره‌ای روی ریل تقریبا ۸۱ تومان به نفع اقتصاد ملی است. معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن افزود: ایمنی، سازگاری با محیط‌زیست، سوخت کمتر و تناسب با اقتصاد توسعه‌ای از ویژگی‌های حمل بار با قطار است و در ۹ ماه سال جاری حمل بار در داخل حدود ۱۵ درصد بوده است. محمدی گفت: بازار حمل‌ونقل ریلی این روزها با رونق مواجه شده و تعداد قطارهایی که از زاهدان به کویته پاکستان بار حمل کرده از ۱۵ قطار به ۵۰ قطار افزایش یافته است. وی افزود: ترانزیت گوگرد هم به ۵/ ۱میلیون تن رسیده است. محمدی گفت: ۷۴ قطار برنامه‌ای حمل بار داریم که سرساعت حرکت می‌کنند و در صورتی که تاخیر داشته باشند، جریمه می‌شوند.