تداوم تورم پایین در اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی را به قلمرو نرخ‌های بهره صفر و حتی منفی سوق داده ‌است، که در نتیجه آن استقراض دولت (و در نتیجه هزینه) اکنون آزاد است و سیاستمداران پوپولیست، خودشان را در خانه‌ای پیدا می‌کنند که این هشدار که «هیچ ناهاری مجانی نیست» نادیده گرفته می‌شود. یک رژیم سیاست پولی که بر کاهش کمی و نرخ‌های بهره صفر یا حتی منفی متمرکز است، محیط مجازی را برای سیاستمداران با یک حالت خاص ایجاد کرده ‌است. سیاستمدارانی که مایل به بهره‌برداری از شرایط کنونی هستند تا محبوبیت خود را افزایش دهند، می‌توانند انتظار داشته باشند که در حال حاضر به راحتی به اهداف خود برسند. در سراسر اقتصادهای توسعه‌یافته، سیاست‌گذاری پولی و مالی به روش جدید و منحصر به فردی تعامل دارند. برای مثال، در نظر بگیرید که دولت آلمان یک اوراق‌قرضه ۳۰ ساله با بازده منفی صادر کرده‌است. این به آن معنی است که دولت می‌تواند به‌طور رایگان قرض بگیرد، و در تئوری بدون هیچ هزینه‌ای هر کاری که می‌خواهد، انجام دهد.

16-02

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند